Ewa Gołębiowska

Ewa Gołębiowska

Współinicjatorka, w latach 2005 – 2021 dyrektorka Zamku Cieszyn, pierwszego regionalnego ośrodka w Polsce promującego dizajn wśród firm oraz w sektorze publicznym. Zamek wspiera innowacyjne przedsięwzięcia w wielu dziedzinach życia, nie tylko biznesie, sam będąc unikalnym przykładem połączenia historii i nowoczesności. Stawia na rozwój młodych projektantów, promując ich osiągnięcia m.in. poprzez przegląd Graduation Projects. Dba o rozwój regionalnego potencjału, organizując konkurs Śląska Rzecz. W obu tych konkursach Ewa Gołębiowska uczestniczy jako członkini zespołu jurorów. Ze znanych wydarzeń, które rozwijają się dzięki jej inspiracji należy wyróżnić Dizajn w Przestrzeni Publicznej – organizowaną corocznie międzynarodową konferencję i wystawę nt. najciekawszych rozwiązań związanych m.in. z dostępnością, bezpieczeństwem, mobilnością, miejską zielenią czy ograniczeniem odpadów.


Aktywna uczestniczka wielu europejskich sieci współpracy, w tym  EIDD Design for All – organizacji działającej na rzecz poprawy jakości życia poprzez wdrażanie zasady projektowania dla wszystkich, której przewodniczyła w latach 2013–2017. Moderatorka działań lokalnych, które w globalnej sieci Human Cities uzyskują wymierne wsparcie i międzynarodową promocję. 

Ekspert PARP w obszarze wzornictwa. Autorka licznych artykułów i bloga, jurorka, moderatorka warsztatów i dyskusji na temat projektowania uniwersalnego i roli projektantów w życiu społecznym.