Vlasta Kubušová

Vlasta Kubušová

Vlasta Kubušová jest projektantką tworzącą nowe materiały, badaczką i współtwórczynią – wraz z Miroslavem Králem, bratysławskiego studia projektowo-badawczego Crafting plastics!

Firma zajmuje się projektowaniem zrównoważonym oraz procesami produkcyjnymi w kontekście bieżących problemów związanych z kryzysem klimatycznym wynikającym z masowej konsumpcji i nadmiernego wykorzystywania zasobów. Łącząc naukę i projektowanie, firma cp!s rewolucjonizuje właściwości, estetykę i jakość materiałów nietrwałych (naturalnych bioplastików). Przy użyciu technologii prostej, jak i zaawansowanej studio przekształca materiały nietrwałe w wartościowe produkty. Opracowuje cały cykl życia materiału, od nierafinowanej materii poprzez produkcję, produkt końcowy, aż do jego rozkładu w naturalnym środowisku.

www.craftingplastics.com

Biotworzywa w praktyce: z laboratorium w rzeczywistość… i poza nią

W trakcie swojego wystąpienia Vlasta Kubušová spróbuje odpowiedzieć na pytania, czy możemy zmniejszyć naszą zależność od paliw kopalnych, wprowadzając na rynek ekologiczne rozwiązania materiałowe oraz w jaki sposób właściwości nowych materiałów pomogą nam w tworzeniu lepszego cyklu życia produktów. Odpowie też na pytanie, jaka jest rola projektanta w zespole multidyscyplinarnym.