Peter-Paul Verbeek

Peter-Paul Verbeek

Peter-Paul Verbeek jest profesorem filozofii technologii i współdyrektorem naukowym DesignLab na Uniwersytecie Twente w Holandii. Jest honorowym profesorem techno-antropologii na Uniwersytecie w Aalborgu (Dania) i przewodniczącym Światowej Komisji UNESCO ds. Etyki Wiedzy Naukowej i Technologii. Jego badania skupiają się na filozofii relacji człowiek-technologia, ze szczególnym naciskiem na etykę technologii i odpowiedzialne projektowanie. Jego publikacje książkowe obejmują Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things (2011) oraz What Things Do: Philosophical Reflections on Technology, Agency, and Design (2005).

Wartości w projektowaniu: odpowiedzialne projektowanie a zmieniające się wartości

Technologia dynamicznie zmienia świat: żyjemy w czasach tzw. „czwartej rewolucji”, która wprowadza nas w „społeczeństwo 5.0″. Wykład będzie poświęcony temu, jak projektanci mogą odegrać odpowiedzialną rolę w tym rozwoju, na różne sposoby poszerzając etykę projektowania. Po pierwsze, będzie dotyczył tego w jaki sposób projektowanie może uwzględniać zmienność wartości. Etyka kształtuje wzornictwo, ale zarazem wzornictwo zmienia etykę: co to oznacza dla odpowiedzialnego projektowania? Po drugie, popatrzy na etykę jakoby była procesem projektowania samym w sobie: zamiast pozostawiać ją ekspertom akademickim, etyka powinna być procesem współtworzonym przez projektantów, produkty, użytkowników i samą etykę. Projektowanie to inna forma uprawiania etyki.