Paulina Urbańska

Paulina Urbańska

Kuratorka Międzynarodowego studenckiego konkursu projektowego AGRAFA’22, odpowiedzialna za merytoryczną część konkursu oraz organizację Young  AGRAFA’22, pełni funkcję kuratorki konkursu od 2017 roku, była także kuratorką pierwszej edycji Young AGRAFA’19.

Zajmuje się popularyzacją dizajnu, jest pomysłodawczynią i kuratorką cyklicznych debat Design w Kato, od 2012 r. aktywną projektantką. Członkini jury konkursów projektowych, m.in: PGDAwards. Zawodowo zajmuje się przede wszystkim projektowaniem informacji, publikacji i identyfikacji wizualnej. Współpracuje m in. z instytucjami kultury: Medialabem Katowice, Goethe Instytut w Pradze, NOSPR w Katowicach. Od 9 lat jako pracownik naukowo-dydaktyczny współtworzy program kształcenia przedmiotu Typografia na studiach licencjackich i magisterskich ASP w Katowicach. Jest również zaangażowana w projekt POWER (Program Rozwoju ASP w Katowicach), w którym pełni funkcję kierowniczki zespołu ds. informatyzacji opracowującego systemową archiwizację dziedzictwa uczelni. Równolegle  działa na rzecz środowiska projektowego i organizacji non-profit wykorzystujących narzędzia projektowe w celach edukacyjnych. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, m. in. German Design Awards i Śląska Rzecz.

https://www.behance.net/paulinaurbanska

Beyond dla mnie to…
Coś więcej niż wychodzenie poza schematy i ograniczenia. Gdyby nie Beyond stalibyśmy się jedynie bezrefleksyjnymi maszynami przetwarzającymi informację. Dzięki Beyond jesteśmy ciągle potrzebni jako projektanci – ludzie.