Justyna Kucharczyk

Justyna Kucharczyk

Projektantka komunikacji wizualnej, absolwentka Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie pracuje na kierunku Wzornictwo w ASP w Katowicach oraz pełni funkcję prorektora. Specjalizuje się w projektach systemów informacji wizualnej identyfikacji, współtworzy grupę projektową TUKEJ, której to projekty były doceniane w konkursach Ed Award i Śląska Rzecz. Współpracuje z instytucjami kultury i biznesem.

Wybrane realizacje projektowe SIW: Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach, budynek NOSPR w Katowicach, miasto Zawiercie, kompleks Solpark w Kleszczowie, Park Śląski w Chorzowie, budynki ASP w Katowicach, Park i Dom Urodzenia F. Chopina w Żelazowej Woli, MCK w Krakowie.

Zajmuje się projektowaniem, nauczaniem i badaniami w obszarze informacji wizualnej, bierze czynny udział w konferencjach, prowadzi warsztaty i szkolenia. Współkuratorka czterech edycji konferencji AGRAFA.

http://tukej.com/

https://asp.katowice.pl/uczelnia/nauczyciele-akademiccy/justyna-kucharczyk.html

Beyond dla mnie to…
Beyond ma w sobie silne pragnienie odkrywania i nie istnieje bez odwagi. Te dwa czynniki, jak sądzę, sprawiają, że warto projektować.
Dla mnie to sposób na bycie sobą w projektowaniu, na unikanie rutyny, rozwijanie się i zaspokajanie ciekawości, odkrywanie nowych, nieoczywistych obszarów, sposobów realizacji, współpracy. Myślę, że im bardziej beyond, tym bliżej życia i rzeczywistych potrzeb.