Julia Lohmann

Julia Lohmann

Urodzona w Niemczech projektantka i badaczka Julia Lohmann poddaje analizie i krytyce etyczne i materialne systemy wartości leżące u podstaw naszych relacji z fauną i florą. Jest profesorem na Uniwersytecie Aalto w Helsinkach, gdzie mieszka. Lohmann studiowała w Royal College of Art, gdzie prowadziła również zajęcia oraz ukończyła studia doktoranckie finansowane przez radę ds. badań naukowych AHRC w ramach współpracy pomiędzy RCA i Muzeum Wiktorii i Alberta. W 2013 roku była projektantem-rezydentem tegoż muzeum. Była egzaminatorem zewnętrznym na programie magisterskim MA Material Futures w Central Saint Martins w Londynie. Prace Julii Lohmann znajdują się w znaczących publicznych i prywatnych kolekcjach na całym świecie.

www.julialohmann.co.uk

Projektowanie poza granicami: Biomaterialność, rozszerzona empatia i krytyczna refleksja

Julia Lohmann przedstawi swój proces pracy z ekologicznym tworzywem jakim są wodorosty oraz metodę angażowania społeczności praktyków w rozmowy na temat zdrowia oceanów. Przedstawi niektóre z metod swojej praktyki projektowej: współspekulację, wodorostowość i praktyki regeneracyjne.