Gregor Strutz

Gregor Strutz

Po ukończeniu studiów Gregor Strutz początkowo specjalizował się w rozwiązaniach projektowych dla osób niewidomych i niedowidzących. W 2013 roku otrzymał prestiżową nagrodę Design for All Foundation Award za książkę The Golden Age. Wraz z założeniem studia inkl. Design w 2015 roku we współpracy z ekspertami zaczął pogłębiać kompetencje z zakresu projektowania włączającego. Strutz od 2015 roku wykłada na kierunku wzornictwa przemysłowego na HTW w Berlinie, a od 2017 roku uczy gościnnie w National Institute of Design w Bangalore w Indiach.

www.inkl.design

Projektowanie włączające jako wyzwanie: Dostępność dla wszystkich!

Design for All, Universal Design, Inclusive Design — nazwij to jak chcesz. Dopóki założenie jest właściwe, wszystkie te terminy łączy odmienna koncepcja projektowania. Projektowania skierowanego na ludzi, takich jakimi są wprowadzającego w życie ideę włączania.

Projektowanie włączające stawia użytkownika w centrum procesu projektowania. Rozpoznaje i uwzględnia różnorodność osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, ich zróżnicowane potrzeby i oczekiwania. Dla projektanta to duże wyzwanie. W przypadku powstających produktów, wnętrz czy usług mamy do czynienia z projektowaniem dla społeczeństwa przyszłości.